1. Отчетни данни за касово изпълнение на бюджет за периода Януари - Март 2020 г. - изтегли тук