1.Отчетни данни за касово изпълнение на бюджет за периода Януари - Март 2020 г. - изтегли тук

 

2. Отчетни данни за касово изпълнение на бюджет за периода Януари - Юни 2020 г. - изтегли тук

 

3. Оборотна везомост към Юни 2020 г. - изтегли тук

 

4.Отчетни данни за касово изпълнение на бюджет за периода Юли - Септември 2020 г - изтегли тук

 

5. Оборотна везомост към Септември 2020 г. - изтегли тук