1.Тримесечни финансови отчети периода Януари - Март 2020 г. - изтегли тук

2. Тримесечни финансови отчети периода Януари - Юни 2020 г. - изтегли тук

3. Оборотна ведомост към Юни 2020 г. - изтегли тук

4.Тримесечни финансови отчети периода януари - Септември 2020 г - изтегли тук

5. Оборотна ведомост към Септември 2020 г. - изтегли тук

6.Тримесечни финансови отчети периода януари - декември 2020 г - изтегли тук

7.Тримесечни финансови отчети периода януари - март 2021 г - изтегли тук

8.Тримесечни финансови отчети периода януари - юни 2021 г - изтегли тук

9.Тримесечни финансови отчети периода януари - септември 2021 г - изтегли тук

10. Оборотна ведомост към Септември 2021 г. - изтегли тук

11.Тримесечни финансови отчети периода януари - декември 2021 г - изтегли тук

12. Тримесечни финансови отчети периода януари - март 2022 г. - изтегли тук

13.Оборотна ведомост към март 2022 г. - изтегли тук

14. Тримесечни финансови отчети периода януари - юни 2022 г. - изтегли тук

15.Оборотна ведомост към юни 2022 г. - изтегли тук

16.Тримесечни финансови отчети периода януари - септември 2022 г. - изтегли тук

17.Оборотна ведомост към септември 2022 г. - изтегли тук

18. Тримесечни финансови отчети периода януари - декември 2022 г. - изтегли тук

19.Оборотна ведомост към декември 2022 г. - изтегли тук

20.Тримесечни финансови отчети периода януари - март 2023 г. - изтегли тук

21.Оборотна ведомост към март 2023 г. - изтегли тук

22.Тримесечни финансови отчети периода януари - юни 2023 г. - изтегли тук

23.Оборотна ведомост към юни 2023 г. - изтегли тук 

24.Оборотна ведомост към септември 2023 г. - изтегли тук 

25.Тримесечни финансови отчети периода януари - септември 2023 г. - изтегли тук

26.Оборотна ведомост към декември 2023 г. - изтегли тук 

27.Тримесечни финансови отчети периода януари - декември 2023 г. - изтегли тук

28.Оборотна ведомост към март 2024 г. - изтегли тук 

29.Тримесечни финансови отчети периода януари - март 2024 г. - изтегли тук