1.Тримесечни финансови отчети периода Януари - Март 2020 г. - изтегли тук

2. Тримесечни финансови отчети периода Януари - Юни 2020 г. - изтегли тук

3. Оборотна ведомост към Юни 2020 г. - изтегли тук

4.Тримесечни финансови отчети периода януари - Септември 2020 г - изтегли тук

5. Оборотна ведомост към Септември 2020 г. - изтегли тук

6.Тримесечни финансови отчети периода януари - декември 2020 г - изтегли тук