По повод 30- годишния юбилей на Дворец на културата и спорта ,,Васил Левски" и с амбиция да съхраним националното ни самочувствие, нашият екип реализира проект показващ България, чрез седемте основни културни зони: Северняшка, Пиринска, Тракийска, Шопска, Добруджанска, Странджанска, Родопска .

Тези етнографски области се представят чрез мъжка и женска автентични за региона национални носии. Народната носия е символ на непреходност, свидетелство за културната история на всяко населено място. Тя е своеобразен документ за самоличност и самобитност. Носията е връзката между минало, настояще и бъдеще. Символизира земята и хората. Тя носи всичко достойно за определението ,, българско“

Проектът е реализиран с подкрепата на дарители и   активното съдействие на:

инж. Даниел Панов- кмет на Община Велико Търново

Колектив на Дворец на културата и спорта ,,Васил Левски“:

Бяно Бянов, Данка Попова, Маргарита Арабаджиева, Марианка Иванова, Йорданка Найденова, Георги Георгиев, Марин Маринов, Дочка Иванова, Милчо Бръчков, Зарко Станчев, Пенчо Събев, Йорданка Симеонова, Йордан Йорданов, Първолета Костова, Иван Дуков, Здравко Прокопиев,

Таня Димитрова - Директор