ГЛАВНА ЗАЛАshemazala

  • 1595 стационарни, амфитеатрално разположени места. 6 + 2 изхода.
  • от 618 до 1000 места оформени в четири мобилни сектора
  • 18 места в официална ложа
  • 12 места общо в две коментаторски ложи
  • до 25 места в две странични TV площадки
  • Рекламна площ
  • Максимален капацитет до 2650 седящи места

СЦЕНА

  • Отвор на сцената- широчина 17 м./ височина 6,7 м.
  • Дълбочина на сцената – 11,9 м. /вкл.1 м. авансцена/
  • Височина на мостовете – 2 бр. : 5,60 м.
  • Височина до тавана – 7,1 м.
  • Разстояние до I чига – 4,57 м.
  • Разстояние до II чига- 6,87 м.
  • Разстояние до интермедийна завеса- 6,7 м.
  • Височина за повдигане на чигите- 5 м.
  • / всяка чига носи 200 кг./

!!! СЦЕНАТА може да бъде увеличена с до 144 кв.м., чрез изграждане на мобилен подиум

ИГРАЛНО ПОЛЕ

  • Размери- общо 1200 кв.м.
  • Правоъгълник- 38 на 24 м.-912 кв.м.
  • Триъгълници- Два по 144 кв.м.- 288 кв.м.
  • хандбал – 40 х 20 м., баскетбол – 15 х 28 м, волейбол – 9 х 18 м. със стандартните странични разстояния до стените на залата, височина над полетата 13 м.; изкуствена стена за спортно катерене с 4 писти с височина 12,80 м
  • Електроно информационно табло може да обслужва следните спортове: хандбал, баскетбол, волейбол, мини-футбол, вдигане на тежести, борба, бокс, тенис, спортна и художествена гимнастика, спортно катерене. Има възможност за показване на рекламни и информационни текстови таблици.

ОСНОВНИ ОБЛУЖВАЩИ ПОМЕЩЕНИЯ

  • Общ капацитет за настаняване до 200 души.
  • Съблекални с душ, WC и помещения за масаж, лекарски кабинети, гримьорни.

КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА. ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА

  • До 50+ 25 места и възможност за симултанен превод

ЦЕНТРАЛНО ФОАЙЕ НА ДВЕ НИВА

  • 350 кв.м. изложбена площ на 2 нива.

БИЛЕТНА КАСА

  • Реализира продажба на билети по скица и онлайн, като част от мрежата на Eventim