,,През 800- годишнината от въстанието на братята Асен и Петър за освобождението на България от византийско робство в старопрестолния град ще разтвори врати модерен дворец за култура и спорт"- в-к ,,Земеделско знаме", № 92, 17. 04.1985г.

,,Нов бисер в короната на старата столица"; ,, За да имаме това място за активен духовен живот, голям дял имат и предприятията , които участват с дарения"- Председател на окръжния съвет за култура Мария Манева- в-к Труд, № 185, 7.08.1985 г.

,, Търновград има свой Дворец на културата и спорта дар по случай 800 години от въстанието на Асеневци. Разположен е върху 5000 кв. метра. Оригиналното му архитектурно и конструктивно решение позволява пространството да се използва най- рационално. Има 3200 места, 1200 от които мобилни"- в-к ,,Кооперативно село", № 214, 12.09.1985 г.

Поводът за построяването е честване на 800- годишен юбилей от въстанието на Асеневци. Идеята се развива от спортна зала на висшето военно училище ,, Васил Левски" до зала с комплексно предназначение за културни и спортни прояви . За нуждите се адаптира готов и неосъществен проект на КНИПИ ,,Метални проекти".

Любопитни събития

- Първа копка началото на месец май 1984 г. с фиксиран краен срок за откриване през месец октомври 1985 г.

- Екип реализирал строежа:

  • главен изпълнител- под. 18510 с командир подп. Къдрев
  • подизпълнител- Научно –производствено обединение ,,Метални конструкции" с главен конструктор инж. Иван Пелов
  • ръководител на стоежа- инж. Иван Петров
  • проектант- арх. Таня Даскалова

- Рекорден срок за реализация- 18 месеца. Денонощен режим на работа при осветление с прожектори.

- Новаторски подходи реализирани за пръв път по време на стоителството:

  • експериментален монтаж по проект на проф. Греченлиев- Металният покрив, който тежи 270 тона, се сглобява на кота нула и се издига, чрез специално хидравлично устройство за да бъде поставен върху четири железобетонни пилона.
  • модулни подемно- транспортни съоражения, с хидравлична уредба ще образуват допълнителна напречна и надлъжна авансцена ще внасят и изнасят 1200 допълнителни места освен наличните 2000- идеен проект на Марин Павлов, реализиран от Институт по пътно и керамично машиностроене в гр. Дебелец
  • метализирани стъкла на прозорците
  • над 3000 различни осветителни тела- произведени за пръв път в заводите ,,Васил Коларов" и ,, Светлина" в гр. Сливен


- Строителството завършва на 15 ноември 1985 г. само с един месец отсрочка от поставения срок.

- Тържествено откриване на 16 ноември 1985 г. със зрелищен спектакъл режисиран от Пламен Карталов. Историческа възстановка на събитията. На коне се появяват артисти в ролите на Асен и Петър. Присъстват над 3000 зрители.