Транспортни връзки:

  • до ул.”Краков” – автобуси с № 5;
  • по бул.”България” – спирка “Беляковско шосе”: тролейбус№ 2 и автобуси № 4, 9, 40, 60, 110;
  • по бул.”Н.Габровски” – спирка “Болница”: тролейбус № 1 и автобуси № 13, 20,30,70.