СЛЕД 30 ГОДИНИ

Развитието на Дворец на културата и спорта ,,Васил Левски" е в пряка обвързаност с развитието на гр. Велико Търново. В топографски аспект това е благодатна локация, която отстои на до 250 км. от всички основни административни центрове в България. Историческото минало на града в комбинация с културната политика на регионално ниво са основни предпоставки провокиращи и поддържащи интерес.

Културната и спортна история на комплекса включва национални и международни конкурси, сред които е емблематичния ,,Мелодия на годината", музикални и танцови спектакли на български и световно известни изпълнители, национални, европейски и световни първенства и турнири по хандбал, баскетбол, волейбол, спортна и художествена гимнастика, стрелба, борба, бокс, карате, айкидо, мини-футбол, шахмат, тенис на маса.

Политиката на съпартньорство и спомоществователство от страна на Кмета на гр. Велико Търново и Общинския съвет, реализирана чрез Дворец на културата и спорта ,,Васил Левски", като представително звено е доказано резултатна. Комплексът е предпочитан партньор на много спортни федерации, импресарски агенции, търговски и панаирни организации. Тук се предлагат чудесни условия за провеждане на обществено-политически прояви – конгреси на политически партии, конференции, съвещания, срещи; училищни тържества и празници; научно-практически конференции, симпозиуми и семинари.

Сградата на Дворец на културата и спорта ,, Васил Левски" заема 5184 кв.м застроена площ. Разположена върху 19857 кв.м., включващи: пешеходни площадки и стълбища; паркова част; вътрешни обслужващи пътища и паркинги. Гарантира свободен достъп за хора с увреждания от/към служебен вход и от/към главен вход; две вътрешни електрически платформи за инвалидни колички за достъп от/към съблекални